Tjenester

Oppføring av:

 • Bolighus
 • Garasjer
 • Lagerbygg
 • Driftsbygg
 • Kraftverk
 • Trapper
 • Gulv og dekker
 • Forstøtningsmur
 • Kai


Tradisjonell forskaling som er forskaling bygd opp av trevirke, plank, bord og finerplater, på god gammeldags måte.

Systemforskaling er forskalingselementer som kan monteres raskt og brukes om igjen flere ganger.

Til størrre betong konstruksjoner får jeg armeringen beregnet av konsulent.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06

Lilleskog Forskaling AS
Solheimsvegen 111
5567 SKJOLDSTRAUMEN

Telefon:
959 30 582

E-post:
post@lilleskogforskaling.no

bg Image